Louňovice pod Blaníkem
 
Dnes je 22. září 2023, 01:13
spacer
spacer spacer
spacer spacer
spacer
Znak městysu - jdi na hlavní stranu Jdi na hlavní stranu     Rádio Blaník                                             
barva webu:  spacerspacerspacerspacerspacerspacerspacer
spacer
spacer
spacer
Základní Organizace Českého Svazu Včelařů
Výbor ZO ČSV:Ing.Milan Plaštiak ( předseda )
 Antonín Zrno ( místopředseda )
 Zdeněk Kot ( jednatel )
 Miroslav Štěpánek ( pokladník )
 Ing. Jaroslav Forman ( nákaz. referent )
  
Kontrolní a revizní komise:Josef Procházka ( předseda )
 Jaroslav Kahoun ( člen )
 Pavel Bébr ( člen )
  
 Miroslav Kakos ( důvěrník )
  
Historie spolku včelařů v Louňovicích pod Blaníkem
V roce 2006 si včelaři, sdruženi v Základní organizaci Českého svazu včelařů Louňovice pod Blaníkem, připomněli 75 výročí od založení svého spolku.

Včelaři tu byli již dříve, ale byli organizování ve spolku včelařů ve Vlašimi. Protože jich stále přibývalo, usilovali o založení vlastní organizace. Mezi nejaktivnější patřili Jaroslav Sova, č.p.66 - rolník a Josef Flígr, č.p.6 - pekař, což se jim také společně podařilo a 25.1.1931 byl založen spolek včelařů v Louňovicích. Tento den na zakládající schůzi byla založena I.kniha protokolů a v ní i první zápis z této schůze. Poslední zápis byl 29.11.1959 a pokračování v knize č.II. prvním zápisem 13.12.1959. Zápisy, hlavně z výročních schůzí, byli vedeny jednateli spolku až do současnosti.

Mezi zasloužilé členy spolku včelařů, kteří nás v posledních letech opustili patřili:

    - př. Josef Vender nar. 1908 - zemřel 1975 Blanická 12
    - př. Bohuslav Turek nar. 1910 - zemřel 1988 Táborská 152
    - př. Antonín Malý nar. 1915 - zemřel 2001 Táborská 126
    - př. František Bébr nar. 1917 - zemřel 1995 Na Lhotě 21
    - př. Josef Vostřák nar. 1917 - zemřel 2006 Na Smírech 156
    - př. Josef Ondrák nar. 1923 - zemřel 2005 Rozmarinská 107
    - př. Josef Málek nar. 1925 - zemřel 1991 Světlá 6
    - př. Václav Kožíšek nar. 1929 - zemřel 2001 U Cihelny 123
    - př. Jiří Smrčina nar. 1931 - zemřel 2006 Světlá 2

V ZO ČSV Louňovice pod Blaníkem jsou organizováni i včelaři z okolních obcí a to z Hrajovic, Předbořic, Kamberka, Labů, Libouně, Velíše a Nesper.

V r.2OO6 měl spolek 30 členů: 17 z Louňovic a 13 z okolních obcí. Celkem měli 587 včelstev, louňovičtí 384 a ostatní 203.
Nejvíc včelstev z celé organizace chová v současnosti Stanislav Vondrák z Nesper - 125, Ing.Jaroslav Forman a František Němeček ( po 60 ) jsou největší chovatelé z Louňovic, k dalším patří Antonín Zrno ( 35 ) , Bohumil Kremlička ( 30 ), Karel Adamovský ( 25 ), Karel Adamovský ml. ( 22 ), Kahoun Stanislav (23).

Včelaři, když začínali před léty společně hospodařit, měli jen jeden společný medomet, který si postupně půjčovali. Dnes má každý včelař medomet svůj. I celková vybavenost a způsob včelaření se změnily.
První kočovný včelař v Louňovicích byl př.Karel Adamovský, který si pořídil v r.1985 první pojízdný včelín. Do r. 2006 přibylo dalších 5 včelařů: - Miroslav Dub, Stanislav Kahoun, František Němeček, Ing.Jaroslav Forman a Karel Adamovský ml.

Vliv na chovatelství včel v našem kraji měl i včelařský kroužek při základní škole, zřízený po r.1961 z popudu tehdejšího ředitele školy Jaroslava Pospíšila. Kroužek vedl zkušený včelař př.Bohumil Turek, který vzbudil zájem o život a ošetřování včel, a vyškolil mladé včelaře, kteří se dodnes úspěšně včelařství věnují a posilují svou organizaci. Pro jejich práci byl na školní zahradě postaven včelín. Činnost kroužku skončila v r.1980 pro pokročilý věk př.Bohuslava Turka. Po něm se již další vedoucí školního kroužku nenašel.

Včelaři se podíleli i na tvorbě životního prostředí výsadbou stromů a keřů v katastru jednotlivých obcí.

Muzeum včelařství Podblanicka
Bylo založeno v roce 2003 z iniciativy př. Antonína Zrny, umístěno je v prostorách Louňovického zámku v prvním poschodí. Vystavené exponáty jsou majetkem členů ZO nebo od anonymních dárců, kteří tak obohatili historii včelařství na Podblanicku.

Na provozování muzea se podílí Městys Louňovice pod Blaníkem, TJ Sokol a ZO CSV. Veřejnosti vstoupilo do vědomí hlavně při konání Svatováclavských slavností, kdy se tu vystřídá nejvíce návštěvníků. Výklad k jednotlivým obdobím včelaření na Podblanicku provádí paní Petra Smrčinová, pracovnice Informačního centra a př. Antonín Zrno-učitel včelařství, Ing.Jaroslav Forman - jednatel ZO ČSV.

Zdrojem informací je výpis z Kroniky obce Louňovice pod Blaníkem, který při příležitosti 75 výročí založení spolku včelařů zpracovala kronikářka paní Holá, Táborská 129.
Kopie výpisu je založena u jednatele ZO ČSV př.Ing.Jaroslava Formana.

spacer spacer spacer spacer
spacer spacer spacer spacer

Vítejte v kraji Blanických rytířů

powered by bambic.cz | 2oo6-2o12

Valid HTML 4.01 Transitional