Pamětní desku Jana Dismase Zelenky naleznete v ulici pod kostelem Nanebevzetí Panny Marie.