Sídlo společnosti

Spolek pro obnovu varhan

Louňovice pod Blaníkem jsou rodištěm barokního skladatele světového významu Jana Dismase Zelenky. V návaznosti na to a v souvislosti se současnými kulturními aktivitami představitelů městyse Louňovice pod Blaníkem se lze hlouběji zamyslet nad historií a i budoucností varhan v místním farním kostele Nanenebevzetí Panny Marie. Varhany jsou v současnosti využívány převážně v liturgické praxi, zejména o nedělních bohoslužbách a u příležitosti křtů, svateb a pohřbů. Koncertní činnost bohužel zatím není příliš častá a jedním z hlavních důvodů je zhoršený technický stav varhan.

O spolku

Přihláška za člena spolku

V případě zájmu se můžete stát členy spolku, v příloze je přihláška v aktuální podobě. 

Přílohy:

Formular_prihlasky-2022-12-01.pdf

Rybova mše 10.12.2022

10.12. proběhne v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Louňovicích pod Blaníkem Česká mše vánoční Jakuba Jana Ryby, viz příloha. 

Přílohy:

Rybovka_Lounovicez(1)-2022-11-27.jpeg

Patron spolku

Patronem spolku se stal houslový virtuos Jaroslav Svěcený.