Sídlo společnosti

Spolek pro obnovu varhan

Louňovice pod Blaníkem jsou rodištěm barokního skladatele světového významu Jana Dismase Zelenky. V návaznosti na to a v souvislosti se současnými kulturními aktivitami představitelů městyse Louňovice pod Blaníkem se lze hlouběji zamyslet nad historií a i budoucností varhan v místním farním kostele Nanenebevzetí Panny Marie. Varhany jsou v současnosti využívány převážně v liturgické praxi, zejména o nedělních bohoslužbách a u příležitosti křtů, svateb a pohřbů. Koncertní činnost bohužel zatím není příliš častá a jedním z hlavních důvodů je zhoršený technický stav varhan.

O spolku

Noc kostelů 2.6.2023 od 19:00

V pátek 2.6.2023 od 19:00 proběhne v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Louňovicích pod Blaníkem Noc kostelů. Podrobnosti viz plakát. 

Přílohy:

Noc_kostelu-2023-05-25.pdf