Louňovice pod Blaníkem
 
Dnes je 9. červen 2023, 16:15
spacer
spacer spacer
spacer spacer
spacer
Znak městysu - jdi na hlavní stranu Jdi na hlavní stranu     Rádio Blaník                                             
barva webu:  spacerspacerspacerspacerspacerspacerspacer
spacer
spacer
spacer
Matrika

Eliška Kirchnerová
tel.: 775 887 288

 
Úřední doba:pátek16:00 - 19:00

Více informací naleznete také na úřední desce Matriky.
 

Fotogalerie:
 

Fotografie obřadní místnosti
 
Informace:Informace MU ke sňatečným obřadům

Agendy úřadu:
 
provádí ověřování pravosti podpisu
provádí ověřování shody opisu nebo kopie s listinou
- přijímá nalezené občanské průkazy a další potvrzení, občanské průkazy zemřelého
- v daných případech zadržuje občanský průkaz
- vydává potvrzení o občanském průkazu
přijímá žádosti a doklady k uzavření manželství
- zajišťuje svatební obřad
- přijímá žádosti o vydání osvědčení o splnění požadavků pro uzavření církevního sňatku
- přijímá protokoly o uzavření církevního sňatku
- vydává osvědčení pro uzavření církevního sňatku
- provádí zápisy do knihy manželství
- přijímá žádosti o vydání osvědčení o právní způsobilosti k uzavření sňatku v cizině
- vydává vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství v cizině
- provádí zápisy do knihy manželství
- vydává oddací listy
- přijímá oznámení o narození dítěte a provádí zápis do knihy narození
- vydává rodné listy
- přijímá oznámení o úmrtí a provádí zápis do knihy úmrtí
- vydává úmrtní listy
provádí zápisy o určení otcovství souhlasným prohlášením rodičů
přijímá žádosti o změnu jména nebo příjmení
- přijímá oznámení o užívání české podoby cizojazyčného jména
přijímá oznámení o přijetí předchozího příjmení po rozvodu manželství
- přijímá prohlášení o užívání dvou jmen
- přijímá prohlášení o užívání pouze jednoho příjmení
přijímá prohlášení o volbě druhého jména
- přijímá žádosti o zápis příjmení v matriční knize v mužském tvaru
- přijímá žádosti o změnu příjmení za trvání manželství
přijímá žádosti o nahlédnutí do matriční knihy
- přijímá žádosti o vystavení matričního dokladu (rodný list, oddací list, úmrtní list)
vydává matriční doklady (rodný list, oddací list, úmrtní list)
- přijímá žádosti o zápis narození, uzavření manželství, úmrtí st. občanů ČR do zvláštní matriky v Brně
- vede matriční knihy (narození, manželství, úmrtí)


spacer spacer spacer spacer
spacer spacer spacer spacer

Vítejte v kraji Blanických rytířů

powered by bambic.cz | 2oo6-2o12

Valid HTML 4.01 Transitional