Louňovice pod Blaníkem
 
Dnes je 9. červen 2023, 17:37
spacer
spacer spacer
spacer spacer
spacer
Znak městysu - jdi na hlavní stranu Jdi na hlavní stranu     Rádio Blaník                                             
barva webu:  spacerspacerspacerspacerspacerspacerspacer
spacer
spacer
spacer
Rybářský spolek Blaník
Rybářský spolek vznikl asi v polovině sedmdesátých let tak, že několik občanů Louňovic nasadilo ryby do rybníka "U pivovaru". Postupem času se spolek rozrůstal, předsedu a zároveň hospodáře dělal až do roku 1982 Josef Soukup. Od tohoto roku vedl spolek František Vondra. V tomto období měl spolek asi 30 až 40 členů, kteří hospodařili na čtyřech rybnících. Rybníky byly pronajaty od MNV. Členové vykonávali zadarmo brigády pro MNV.

Od 6.12. 1993, kdy byl spolek zaregistrován Ministerstvem vnitra je spolek právnickým subjektem, pod oficiálním názvem "Rybářským spolek Blaník". Spolek se řídí stanovami. Hospodaří na pěti rybnících. Spolek vydává vlastní členské legitimace a povolenky. Je též plátce daně.

Pětičlenný výbor řídící chod spolku a tříčlenná revizní komise dohlíží na správnost hospodaření. K dnešnímu dni výbor tvoří:

RS Blaník má dnes 45 členů, z toho 6 dětí. Každý rok se koná výroční schůze, na které se sestaví rybářský řád na příští rok. Finanční prostředky získává spolek z členských příspěvků, povolenek, placených brigád, od sponzorů aj. činnosti.

Členové spolku každoročně odpracují pro obec v průměru 400 brig. hodin. Každoročně se pořádají rybářské závody pro členy i veřejnost. Děti mají závody samostatně. Členové i veřejnost jezdí na zájezdy do jižních Čech na výlovy rybníků. Spolek se zúčastňuje většiny akcí pořádaných ÚM v Louňovicích p. Bl. Brigády se konají také pro ZD, se kterým spolek spolupracuje.

Spolek chová v rybnících převážně kapra, ale v obsádce jsou i cejni, sumci, štiky, amuři, okouni, candáti a jiná drobná ryba. Násadu získává spolek z vlastní produkce a odkoupením od státních rybářů. Ryby se loví každý rok a přesazují do jednotlivých rybníků. Zdravotní stav je dobrý a úhyn minimální. Čistota vody se zlepšuje a tím jsou dány předpoklady pro dobrou činnost spolku do budoucna.
  František Vondra, předseda

spacer spacer spacer spacer
spacer spacer spacer spacer

Vítejte v kraji Blanických rytířů

powered by bambic.cz | 2oo6-2o12

Valid HTML 4.01 Transitional