razitko.gif      
 
  MALÝ BLANÍK
KaplePřírodaPověstiFotoDobové pohlednice
  Malý Blaník

Krajině podblanické vévodí dva krásné zalesněné vrchy. O tom větším a známějším se dovídají již dítka školou povinná ze svých čítanek. Je tu však ještě jeden. Ten, který při východu slunce tiše stojí ve stínu svého velkého bratra a v čítankách se o něm pravděpodobně nedočtete. Tento vrch je nazýván Malým Blaníkem a v historii zdejšího kraje hrál vždy důležitou roli.

Malý Blaník leží jihozápadně od svého velkého bratra. Jeho hřebenitý skalnatý vrchol se tyčí do výšky 564 m.n.m. a od svého souseda je oddělen úzkým údolím, kterým se táhne pruh silnice z Louňovic pod Blaníkem do Načeradce. Vrchol Malého Blaníku je pokryt mohutným bukovo-smrkovým porostem, který neustále bojuje o kousek životadárného prostoru s kamenitým podložím složeným převážně z tzv. blanické ortoruly ("žulorula"). Ta se na obou vrších vyskytuje v podobě masivních skal, balvanité sutě a kamenných mořích, které volně padají k úpatím obou Blaníků.

Malý Blaník roku 1932
Malý Blaník roku 1932.

Ve století minulém se oba Blaníky pak staly předmětem archeologických průzkumů. Na základě několika upozornění od místních občanů, zde byly učiněny nálezy vskutku pozoruhodné. Na severním svahu Malého Blaníka byla roku 1960 nalezena středověká nádoba ze silně tuhované hlíny, která je datovatelná do 13. století. Je to vůbec nejstarší středověký archeologický nález učiněný v širokém okolí. Roku 1961 byly pro změnu v blízkosti kaple sv. Máří Magdaleny nalezeny kachle a jiná drobná keramika kterou lze zařadit do poloviny 16. století a může být tedy dokladem Rosovy zprávy o putování lidu k Máří Magdaleně. Téhož roku byl učiněn ještě jeden zajímavý nález. Na svahu Malého Blaníka nad Býkovickým rybníkem byly odkryty dvě masivní zdi z lícovaného zdiva a opodál v lese, val z hrubě kladených kamenů, který obklopoval celý objekt. Při předběžném průzkumu sondou byla zjištěna podezdívka z hrubých kamenů vyztužovaná maltou a podlahy z udusaného jílu nebo pravidelně kladených plochých kamenů. Dále zde byly objeveny zlomky keramiky z pálené, nepolévané hlíny. Šlo především o různé užitkové nádoby a hrncové i komorové kachle, které lze datovat do 15. století.

Dnes už se pod Malým Blaníkem tábory lidu nekonají a ani archeology tu nepotkáme. Dřevěná kaplička již dávno spadla, slavné poutě vzal čas a soška svaté Máří Magdaleny, kterou v roce 1960 před vandaly zachránil louňovický děkan pan Oktábec, stojí v místním kostelíčku pod kazatelnou. Jen ta zřícenina kdysi tak slavné kaple tu stále tiše a osamoceně stojí uprostřed lesa a jediným trvalým společníkem je jí smrk, který je nazýván Farářem. Ti další dva o nichž je psáno výše byly nazývány Ministranty a jak už to bývá, když mše svatá je skončena, odejdou ministranti domů a Farář je ten co stále zůstává a doufá, že se všichni opět vrátí a přinesou s sebou víru svých předků.

Literatura:

Pavel Radoměrský: Blaník a Louňovice pod Blaníkem - historicko-archeologický přehled. Vydal Osvětový dům Benešov u Prahy 1966
 
 
[cnw:counter] Všechna práva vyhrazena © 2006 www.lounovicepodblanikem.cz