razitko.gif      
 
  MAL BLANK
KapleProdaPovstiFotoDobov pohlednice
  Mal Blank

Krajin podblanick vvod dva krsn zalesnn vrchy. O tom vtm a znmjm se dovdaj ji dtka kolou povinn ze svch tanek. Je tu vak jet jeden. Ten, kter pi vchodu slunce tie stoj ve stnu svho velkho bratra a v tankch se o nm pravdpodobn nedotete. Tento vrch je nazvn Malm Blankem a v historii zdejho kraje hrl vdy dleitou roli.

Mal Blank le jihozpadn od svho velkho bratra. Jeho hebenit skalnat vrchol se ty do vky 564 m.n.m. a od svho souseda je oddlen zkm dolm, kterm se thne pruh silnice z Louovic pod Blankem do Naeradce. Vrchol Malho Blanku je pokryt mohutnm bukovo-smrkovm porostem, kter neustle bojuje o kousek ivotadrnho prostoru s kamenitm podlom sloenm pevn z tzv. blanick ortoruly ("ulorula"). Ta se na obou vrch vyskytuje v podob masivnch skal, balvanit sut a kamennch moch, kter voln padaj k patm obou Blank.

Mal Blank roku 1932
Mal Blank roku 1932.

Ve stolet minulm se oba Blanky pak staly pedmtem archeologickch przkum. Na zklad nkolika upozornn od mstnch oban, zde byly uinny nlezy vskutku pozoruhodn. Na severnm svahu Malho Blanka byla roku 1960 nalezena stedovk ndoba ze siln tuhovan hlny, kter je datovateln do 13. stolet. Je to vbec nejstar stedovk archeologick nlez uinn v irokm okol. Roku 1961 byly pro zmnu v blzkosti kaple sv. M Magdaleny nalezeny kachle a jin drobn keramika kterou lze zaadit do poloviny 16. stolet a me bt tedy dokladem Rosovy zprvy o putovn lidu k M Magdalen. Tho roku byl uinn jet jeden zajmav nlez. Na svahu Malho Blanka nad Bkovickm rybnkem byly odkryty dv masivn zdi z lcovanho zdiva a opodl v lese, val z hrub kladench kamen, kter obklopoval cel objekt. Pi pedbnm przkumu sondou byla zjitna podezdvka z hrubch kamen vyztuovan maltou a podlahy z udusanho jlu nebo pravideln kladench plochch kamen. Dle zde byly objeveny zlomky keramiky z plen, nepolvan hlny. lo pedevm o rzn uitkov ndoby a hrncov i komorov kachle, kter lze datovat do 15. stolet.

Dnes u se pod Malm Blankem tbory lidu nekonaj a ani archeology tu nepotkme. Devn kaplika ji dvno spadla, slavn pout vzal as a soka svat M Magdaleny, kterou v roce 1960 ped vandaly zachrnil louovick dkan pan Oktbec, stoj v mstnm kostelku pod kazatelnou. Jen ta zcenina kdysi tak slavn kaple tu stle tie a osamocen stoj uprosted lesa a jedinm trvalm spolenkem je j smrk, kter je nazvn Farem. Ti dal dva o nich je psno ve byly nazvny Ministranty a jak u to bv, kdy me svat je skonena, odejdou ministranti dom a Far je ten co stle zstv a douf, e se vichni opt vrt a pinesou s sebou vru svch pedk.

Literatura:

Pavel Radomrsk: Blank a Louovice pod Blankem - historicko-archeologick pehled. Vydal Osvtov dm Beneov u Prahy 1966
 
 
[cnw:counter] Vechna prva vyhrazena © 2006 www.lounovicepodblanikem.cz

Valid HTML 4.01 Transitional