Louňovice pod Blaníkem
 
Dnes je 10. srpen 2020, 08:07
spacer
spacer spacer
spacer spacer
spacer
Znak městysu - jdi na hlavní stranu Jdi na hlavní stranu     Rádio Blaník                                             
barva webu:  spacerspacerspacerspacerspacerspacerspacer
spacer
spacer
spacer

Informace dle zákona č. 106/1999 Sb.


1. Oficiální název:
- Městys Louňovice pod Blaníkem
2. Důvod a způsob založení:
- Městys vznikl nabytím účinnosti zákona ČNR č. 367/1990 Sb., o obcích, jakožto územně samosprávná jednotka s právní subjektivitou.
3. Organizační struktura:
- viz. sekce : Zastupitelstvo
4. Kontaktní informace:
Úřad městyse Louňovice pod Blaníkem
ul. J. Žižky čp. 16 PSČ 257 06
Telefon: 317 852 658, 773 757 570
Datová schránka: q89bcxh
E-mail: ,
Web: http://www.lounovicepodblanikem.cz/
Úřední hodiny:
Pondělí7:00 - 11:3012:00 - 16:30
Úterý 7:00 - 11:3012:00 - 15:00
Středa 7:00 - 11:3012:00 - 16:30
Čtvrtek7:00 - 11:3012:00 - 15:00
Pátek 7:00 - 11:3012:00 - 14:30
5. Bankovní spojení:
- Účet číslo: 4928-121/0100
- Účet číslo: 322158329/0800 - hospodářská činnost
6. Identifikační číslo:
- IČO: 00232173
7. Daňové identifikační číslo:
- DIČ: CZ00232173
8. Rozpočet městysu:
- viz. sekce : Rozpočet městysu
9. Žádost o informace:
- písemným dotazem na úřad městyse Louňovice pod Blaníkem
- písemným dotazem na e-mailovou adresu městysu:
- ústním dotazem v místě
10. Příjem žádostí, stížností a dalších podání:
- písemnou formou na adresu úřad městyse Louňovice pod Blaníkem
11. Opravné prostředky:
- Opravné prostředky proti rozhodnutí vydaným úřadem městysu se podávají ve lhůtách a způsobem stanovených zvláštními předpisy (např. zákon č.500/2004 Sb., o správním řízení). Ve vydaných správních rozhodnutích je uvedeno poučení o odvolání, které v konkrétním případě stanoví postup odvolatele při podání odvolání.
12. Formuláře:
- K vyzvednutí na úřadu městyse Louňovice pod Blaníkem:
  -- Přihlašovací lístek k trvalému pobytu
  -- Žádost o povolení a oznamení kácení dřevin rostoucích mimo les (zde)
- Ostatní formuláře : na pověřeném úřadě MÚ Vlašim
13. Návody pro řešení životních situací:
- S žádostí o radu nebo pomoc je možné kontaktovat úřad městyse Louňovice pod Blaníkem nebo pověřený úřad MÚ Vlašim.
- řešení životních situací na Portálu veřejné zprávy naleznete zde
14. Nejdůležitější předpisy:
- viz. sekce : Vyhlášky
- Zákon č.128/2000 Sb.
- Zákon č.106/1999 Sb.
15. Sazebník úhrad za poskytování informací:
- Mzdové náklady ( 50,- Kč za každých započatých 30 minut práce spojené s vyhledáním informace )
- Materiálové náklady :
  - 2 Kč za jednostrannou kopii A4
  - 3 Kč za oboustrannou kopii A4
  - 4 Kč za jednostrannou kopii A3
  - 5 Kč za oboustrannou kopii A3
  - 25 Kč za předání informace na datovém médiu (disketa 3,5")
- Doručovací náklady :
  - poštovné dle sazebníku České pošty s.p.
  - 5,- Kč paušální úhrada + 3,- Kč za každých započatých 50 kB dat při podání informace dálkovým přenosem (IT)
  - 3,- Kč za jednu stránku A4 při podání informace faxem
16. Licenční smlouvy:
-
17. Výroční zprávy:
 Soubor DOC Výroční zpráva za rok 2019 o činnosti Městyse Louňovice p. Bl. ( 27 kB )
 Soubor DOC Výroční zpráva za rok 2018 o činnosti Městyse Louňovice p. Bl. ( 27 kB )
 Soubor DOC Výroční zpráva za rok 2017 o činnosti Městyse Louňovice p. Bl. ( 28 kB )
 Soubor DOC Výroční zpráva za rok 2016 o činnosti Městyse Louňovice p. Bl. ( 26 kB )
 Soubor DOC Výroční zpráva za rok 2015 o činnosti Městyse Louňovice p. Bl. ( 26 kB )
Seznam organizací zřizovaných úřad městyse Louňovice pod Blaníkem:
- Základní škola a Mateřská škola Louňovice pod Blaníkem, okres Benešov

- Organizační složky městyse : Obecní knihovna, JSDHO -JPO

spacer spacer spacer spacer
spacer spacer spacer spacer

Vítejte v kraji Blanických rytířů

powered by bambic.cz | 2oo6-2o12

Valid HTML 4.01 Transitional