Spojen s osudy zámku. Postupně se rozrůstal a konečné velikosti dosáhl v 19. st.. V 90. letech 20. st. prošla hlavní budova zdařilou rekonstrukcí.