Stojí na místě původního románského kostela. Postaven jako gotický, posléze zbarokizován. Nikdo v 17. století netušil, že na zdejší varhany hraje pod dozorem svého otce budoucí světově proslulý barokní skladatel J. D. Zelenka.