Želivský opat založil r. 1149 v Louňovicích ženský premonstrátský klášter. Roku 1420 byl vypálen husity. Do dnešní doby se nám zachovala pouze masivní kamenná zeď a bohaté archeologické naleziště. Až budete na náměstí, navštivte zámecké muzeum a výsledky archeologického výzkumu vás vrátí o stovky let zpět.