Klasicistní kaplička proti hřbitovní bráně postavená nad sochou sv. Prokopa. Socha je z roku 1767.