Louňovice pod Blaníkem
 
Dnes je 21. září 2023, 20:37
spacer
spacer spacer
spacer spacer
spacer
Znak městysu - jdi na hlavní stranu Jdi na hlavní stranu     Rádio Blaník                                             
barva webu:  spacerspacerspacerspacerspacerspacerspacer
spacer
spacer
spacer

-  Zákl. charakteristika
-  Historie
-  Příroda
-  Flora
-  Fauna
-  Neživá příroda
-  Tereza Smrčinová: Jan Dismas Zelenka.
-  Monografie Jan Dismas Zelenka
-  Vladimír Hirsch: J.D.Zelenka - opomíjený génius
-  František Lego: Zlaté doly v Roudném u Blaníka.
-  Ing. Václav Zemek: Historie zlatodolu Roudný.
-  Emanuel Salomon
-  Prameny
Tereza Smrčinová: Jan Dismas Zelenka.

Víte, kdo je nejslavnějším rodákem Louňovic pod Blaníkem? Není to nikdo jiný než hudební génius barokní hudby Jan Dismas Zelenka. Narodil se roku 1679 ve staré dřevěné škole manželům Marii a Jiřímu Zelenkovým jako nejstarší z osmi dětí. Byl pokřtěn 16. 10. 1679 v místním kostele Janem Ignácem Komenským, synovcem Jana Ámose Komenského).

Pomník Jana Dismase Zelenky v Louňovicích pod Blaníkem. Foto: Ivan Rozkošný.
Pomník Jana Dismase Zelenky v Louňovicích pod Blaníkem.
Foto: Ivan Rozkošný.


Základy hudebního vzdělání získal od svého otce, varhaníka a kantora. Ten synovi umožnil odejít do Prahy a studovat na jezuitském gymnáziu, pro které už také skládal. Působil jako kontrabasista v Praze, roku 1710 odešel do Drážďan, kam byl přijat jako kontrabasista královské kapely, která patřila polskému králi a saskému kurfiřtovi. U drážďanského dvora byl oblíbený. Doprovázel korunního prince na cestě do Itálie, ale výpravu opustil v Rakousku, kde na náklady krále studoval polyfonii a kontrapunkt. V Itálii se seznámil s italskou technikou skladby. V roce 1720 se vrátil do Drážďan, kde prožil zbytek svého života.
Po smrti dvorního kapelníka přebral Zelenka řízení kapely, ale nedočkal se oficiálního jmenování. O šest let později byl v této funkci vystřídán. Král odsunul Zelenku do kostela, kde byl jmenován chrámovým skladatelem. Ale nebylo toto gesto spíše projevem výsměchu než ocenění?
Zbytek svého života prožil v ústraní a osamocen, prý až podivínsky. Zemřel 23.12. 1745 v Drážďanech, kde byl na Štědrý den pochován.
Na tvorbu louňovického rodáka upozornil František Palacký. Bedřich Smetana studoval jeho dílo v Drážďanech, kde zůstaly uloženy originály Zelenkových skladeb. Ty bohužel z velké části shořely při náletu za 2. světové války.
Jan Dismas Zelenka je více oceňovaný v cizině než v České republice, kde je skoro zapomenut. Tomu přispívá i skutečnost, že neznáme dokonce ani skladatelovu podobu. Přesto se skladby tohoto hudebního velikána hrají po celém světě a obohacují nás o nevšední zážitek.
Víte, jak Louňovice vzdaly hold Zelenkovi? Když se slavilo Zelenkovo 300. výročí narození, uctila i obec památku svého rodáka. V místním zámku byl slavnostně otevřen koncertní sál Jana Dismase Zelenky. Zde se každoročně koná Podblanický hudební podzim, kde si můžete poslechnout i Zelenkovy skladby a ponořit se do hudby 17. století.

Záběr z koncertu v louňovickém zámku. Foto: Ivan Rozkošný.
Záběr z koncertu v louňovickém zámku.
Foto: Ivan Rozkošný.


Notový záznam jedné ze Zelenkových skladeb. Foto: Ivan Rozkošný.
Notový záznam jedné ze Zelenkových skladeb.
Foto: Ivan Rozkošný.


V předsíni louňovického kostela, ve kterém byl skladatel pokřtěn a kde je v kryptě pochován jeho otec, byla zasazena pamětní deska.

Pamětní deska v louňovickém kostele. Foto: Pavel Tulej.
Pamětní deska v louňovickém kostele.
Foto: Pavel Tulej.


K Zelenkovým 305. narozeninám byl v roce 1984 odhalen pomník. Je z žulového kamene vylomeného na Velkém Blaníku. Pomník najdete ve starší části Louňovic v blízkosti kostela a fary v místě, kde stávala škola, ve které se Zelenka narodil.

Kovová deska na pomníku Jana Dismase Zelenky. Foto: Ivan Rozkošný.
Kovová deska na pomníku Jana Dismase Zelenky.
Foto: Ivan Rozkošný.

spacer spacer spacer spacer
spacer spacer spacer spacer

Vítejte v kraji Blanických rytířů

powered by bambic.cz | 2oo6-2o12

Valid HTML 4.01 Transitional