Louňovice pod Blaníkem
 
Dnes je 22. září 2023, 00:54
spacer
spacer spacer
spacer spacer
spacer
Znak městysu - jdi na hlavní stranu Jdi na hlavní stranu     Rádio Blaník                                             
barva webu:  spacerspacerspacerspacerspacerspacerspacer
spacer
spacer
spacer

-  Zákl. charakteristika
-  Historie
-  Příroda
-  Flora
-  Fauna
-  Neživá příroda
-  Tereza Smrčinová: Jan Dismas Zelenka.
-  Monografie Jan Dismas Zelenka
-  Vladimír Hirsch: J.D.Zelenka - opomíjený génius
-  František Lego: Zlaté doly v Roudném u Blaníka.
-  Ing. Václav Zemek: Historie zlatodolu Roudný.
-  Emanuel Salomon
-  Prameny
Prameny

- Kolář, M. - Sedláček, A.: Českomoravská heraldika I. Praha 1902, s. 128-134.
- Antonín Podlaha (1909): Posvátná místa království českého, řada první: arcidiecese pražská, díl III. vikariáty: Kralovický, Vlašimský a Zbraslavský. Nákladem Dědictví sv. Jana Nepomuckého.
- Radoměrský, Pavel: Blaník a Louňovice pod Blaníkem. Historicko-archeologický přehled. Benešov u Prahy 1966, s. 24.
- Josef Petráň, Tomáš Durdík, Lubomír Hanel, Lydia Petráňová, Eva Procházková, Jiří Tywoniak, Vlastimil Vavřín (1985): Benešovsko – Podblanicko. Publikace vydaná k 40. výročí osvobození Československa Sovětskou armádou.
- Blaník – příloha časopisu Veronica pro správu CHKO Blaník. Vydalo Regionální sdružení Českého svazu ochránců přírody v Brně, 1997.
- P. Vlček, P. Sommer, D. Foltýn (1998): Encyklopedie českých klášterů. Nakladatelství Libri.
- Radko Bílek (1998): Blaník ve 20. století. Příspěvek k doplnění novodobé historie Velkého Blaníku. Samostatná příloha vlastivědného čtvrtletníku Pod Blaníkem. Vydalo Podblanické ekocentrum Českého svazu ochránců přírody a Muzeum okresu Benešov.
- Milan Mysliveček (1998): Místopisný onrázkový atlas aneb Krasohled český, 1. Vydalo nakladatelství Žirafa s.r.o.
- Česká Sibiř a Táborsko sever – turistická mapa 1 : 50 000, Edice Klubu českých turistů, 2. vydání 1999.
- Jiří Chvojka (2000): Benešovsko na starých pohlednicích. Vydalo Muzeum okresu Benešov.
- Radko Bílek (2001): Tajemní blaničtí rytíři. Pověsti – příběhy – proroctví – povídání. Pro Obecní úřad Louňovice pod Blaníkem vydalo Vydavatelství a nakladatelství MAROLLI.
- Jindřich Nusek, Jan Svoboda a kol. (2001): Příběhy kapliček – Drobné sakrální objekty na Podblanicku. Vydalo Podblanické ekocentrum Českého svazu ochránců přírody Vlašim a Muzeum okresu Benešov v Benešově.
- Václav Zemek (2001): Zlatodůl Roudný u Vlašimi. Vydáno jako 5. samostatná příloha čtvrtletníku Pod Blaníkem. Vydalo Podblanické ekocentrum Českého svazu ochránců přírody Vlašim a Muzeum okresu Benešov v Benešově.
- Lubomíra Racková (2001): Krajinou kolem Blaníka. Vydalo Podblanické ekocentrum Českého svazu ochránců přírody Vlašim a Muzeum okresu Benešov v Benešově jako 4. samostatná příloha časopisu Pod Blaníkem.
- Pavel Toufar (2002): Tajemnou českou krajinou. Česká Sibiř. Vydal Jindřich Brožek, nakaldatelství START.
- 666 přírodních krás České republiky (2003), Soukup&David, nakladatelství a vydavatelství, s.r.o.
- Anna Bauerová (2004): Zlatý věk Keltů v Čechách. Mladá fronta.
- kalendář Benešovsko – města, obce, vesnice, osady na starých pohlednicích, díl II. 2004.
- kalendář Benešovsko – města, obce, vesnice, osady na starých pohlednicích, díl III. 2005.

Webové odkazy:
- webové stránky Správy CHKO Blaník - www.blanik.ochranaprirody.cz
- Muzeum České Sibiře - www.ceskasibir.czSeznam literatury a odkazů zdaleka není úplný a bude postupně doplňován.

Text sestavil Ivan Rozkošný.

spacer spacer spacer spacer
spacer spacer spacer spacer

Vítejte v kraji Blanických rytířů

powered by bambic.cz | 2oo6-2o12

Valid HTML 4.01 Transitional